Verdeling plantjes voor groenperkjes

UPDATE: alle plantjes zijn intussen uitgedeeld. Er zal op woensdag en donderdag dus niets meer uitgedeeld worden voor de Costa.

Eind maart kon de ‘bij-plant-dag’ van Klimaat robuust Sint-Andries jammer genoeg niet doorgaan. Door de nieuwe maatregelen kan Stadsmakers van district Antwerpen de planten en potgrond, die ons werden aangeboden via het Ecohuis, weldra leveren.
Deze planten willen een plaats krijgen bij u in de straat, in een bloembak, geveltuin of plantsoen. Al wie zorg draagt voor één of meer plantsoenen is welkom om nieuwe meerjarige planten en of potgrond te komen ophalen. ZE dienen zowel voor de houten bakken en andere plantsoenen als ook voor de Tuinstraat in wording: Lange Riddersstraat.
De verdeling zal gebeuren op maandag 11, dinsdag 12 mei tussen 17 en 20u, voor de poort van Costa op de Sint-Andriesplaats.
Graag even verwittigen op welke moment we u mogen verwachten, opdat we voldoende maatregelen kunnen nemen voor een verdeling volgens de geldende maatregelen en social distance.
Wat niet afgehaald is, zal door de vrijwilligers van Klimaatrobuust Sint-Andries verspreid over de wijk geplant worden.

Meer info en verwittigen kan via: info@klimaatrobuust.eu

Reacties gesloten.