Sint-Andriesplaats, Lange Vlierstraat en Korte Vlierstraat worden autovrij gemaakt voor een gezellig wijkfeest met o.a.: Infostands van diverse lokale organisaties Workshops klimaatrobuust Rommelmarkt door buurtbewoners Eetstandjes door wijkbewoners Mexican Brunch Rondgang van Reus Zotte Rik, de reus van Sint-Andries Verschillende Live optredens in Het Beestenbos,…

In samenwerking met onder anderen Averechts Architecten, Dam Architecten en Bewonersgroep onze tuin en Stadsmakers van de stad Antwerpen zijn volgende interessante brochures gemaakt. Klimaat Robuust – Beter wonen in de stad Hoe maken we Sint-Andries klimaatvriendelijk leefbaar en gezond? Klik op de link om…

District Antwerpen heeft zijn meerjarenbegroting bekend gemaakt. Er is een sterke focus op fietsers en voetgangers, maar ook op ontharding. In het kader van die ontharding wordt expliciet verwezen naar Klimaatrobuust Sint-Andries. Bijkomend wordt ook de wijkwerking beter ondersteund, wat Klimaatrobuust enkel maar kan toejuichen.…